#działka
#sprzedaż
55 000 PLN

Świeszyno
ul Włoki
Nr oferty: 1904174
Powierzchnia: 897.00 m2
śledź ofertę Śledź ofertę

Informacje

Atrakcyjna działka pod budowę wymarzonego domu

w miejscowości Świeszyno – Włoki.


Działka położona w sąsiedztwie nowej zabudowy jednorodzinnej.

Działka o nr 881/3 i powierzchi 897m2.

Działka w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 33m/26m/33m/26m.

Dojazd do działki drogą asfaltową,

ok. 1 km od głównej drogi w Świeszynie oraz gruntową. 


W ewidencji gruntów działka oznaczona symbolem RIVb.

Działka oznaczona w MPZP symbolem 6MN.

MPZP uchwalony został 30 czerwca 2021 roku i czytamy w nim:

.."§ 6. Ustalenie dla terenów o symbolach 2MN o powierzchni 0,80 ha, 5MN o powierzchni 0,93 ha i 6MN o powierzchni 1,05 ha: 
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) dla działek zabudowanych niezgodnie z ustaleniami planu miejscowego dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, dopuszcza się jej remonty i przebudowę, dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania na nowe funkcje zgodnie z ustaleniami planu miejscowego; 
3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 
4) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 2919 
5) dopuszcza się realizację budynków w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działek budowlanych; 
6) obowiązuje powierzchnia czynna biologicznie nie mniejsza niż 30% powierzchni działki budowlanej. Dla działek z istniejącą zabudową, na których przekroczono wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, dopuszcza się jego zachowanie; 
7) obowiązuje powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie większa niż 30%. Dla działek z istniejącą zabudową, na których przekroczono wskaźnik powierzchni zabudowy, dopuszcza się jego zachowanie; 
8) obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0, obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy do 0,9; 
9) obowiązuje wysokość budynków nie większa niż 9,0 m. Wyjątek stanowi działka nr 617/21, na której dopuszcza się nadbudowę istniejącego budynku mieszkalnego do wysokości nie większej niż 11,0 m; 
10) obowiązuje wysokość wolno stojących lub przybudowanych obiektów budowlanych, nie będących budynkami, nie większa niż 15,0 m; 
11) obowiązują główne dachy (tj. zajmujące nie mniej niż 50% powierzchni wszystkich dachów na danym budynku) strome, dwuspadowe, w tym krzyżujące się, proste lub naczółkowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30 do 45. Dopuszcza się realizację dachów drugorzędnych o dowolnym kształcie i nachyleniu. Obowiązuje krycie stromych dachów dachówką lub blachodachówką. Kolory pokryć dachów stromych winny ograniczać się do naturalnych materiału ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i grafitu. Dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie innych kształtów, kątów nachylenia i pokryć dachów;..." 

Działka znajduje się w kompleksie działek, które również znajdują się w ofercie.

 

W ofercie posiadamy działki o nr:

- 881/2 pow. 971 m2, z ceną 65.000 zł, wymiary ok. 38m/21m/52m/25m

- 881/4 o pow. 879 m2, z ceną 53.000 zł, wymiary ok. 26m/29m/32m/19m 

 

 

Wszytkie oferty na niniejszej stronie mają charakter informacyjny oraz są zaproszeniem do rokowań zgodnie z Art. 71 KC i nie stanowią oferty określonej w art 66 i następnych KC.

Kontakt

Iza Padniewska

Tel. 533 353 210

Piotr Solski

Tel. 600 429 787

Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gadomska - NIERUCHOMOŚCI. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

Facebook